Lovgivning om maskiner og anlæg

Lovgivning om maskiner og anlæg baseres på direktiver og forordninger fra EU. Risikovurderingen er et centralt element ikke mindst når maskiner og anlæg skal CE-mærkes.

Forordninger er et regelsæt, som skal implementeres direkte i medlemslandenes respektive lovgivninger.

Med direktiverne forholder det sig lidt anderledes. Nogle direktiver er minimumsdirektiver. Dvs. der er et krav til hvordan de som minimum skal implementeres, og derfor kan der være forskel EU-medlemslandene imellem. Dette gælder f.eks. rammedirektivet for arbejdsmiljø. CE-mærkningsdirektiver har typisk 2 formål. Det ene er at sikre fri bevægelig af varer i EU. For at kunne gøre dette er alle nødt til at følge samme regler, og derfor kan medlemslandene ikke implementere disse direktiver på forskellig vis. Det andet formål at sikre et højt niveau for beskyttelse af arbejdstageres sundhed og sikkerhed.

I MS Safety arbejdes primært inden for områderne dækket af:

Alle direktiverne er implementeret i den danske lovgivning i forskellige love og bekendtgørelser.