MS Safety er et selskab ejet og drevet af Michael Skovgaard Sørensen. Michael har 20 års erfaring inden for arbejdsmiljø og sikkerhed. Hans ekspertise har udviklet sig i retning af risikovurdering af maskiner og anlæg med fokus på arbejdstagernes sikkerhed i dagligdagen. Michael har set og prøvet rigtig meget gennem tiden. Han har erfaringer fra en lang række af industrier, f.eks.:

  • Procesindustri
  • Offshoreindustri
  • Fødevareindustrien
  • Farmaceutisk industri
  • Metalindustrien m.v.

Sikkerhed på maskiner og anlæg er tæt forbundet med arbejdsmiljøet på virksomheden. Et sikkert anlæg/maskine vil alt andet lige udmønte sig i en mindre omfattende arbejdspladsvurdering.

Velkommen til!

Rådgivning

Rådgivningen tager udgangspunkt i virksomheden og virksomhedens behov. Hvilke regelsæt...

Risikovurdering

Risikovurdering er et vidt begreb. Hvor skal man starte og hvor skal man slutte...

Lovgivning

Lovgivningen spiller en aktiv rolle i hvordan man risikovurderer. Den danske lovgivning er baseret på direktiver og forordninger fra EU...

Kontakt

Informationer

Send besked