Rådgivning om arbejdsmiljø og sikkerhed ydet af MS Safety tager udgangspunkt i virksomheden og virksomhedens behov. Hvilke regelsæt er gældende, og hvem der kan have interesse i det udførte arbejde.

Alt efter virksomhedstype kan interessenterne være meget forskellige. I mange tilfælde er det kundekrav, som skal opfyldes, men myndigheder og forsikringsselskaber stiller også krav til virksomheden.

Lovgivningen om maskiner og anlæg er meget forskellig. Nogle regelsæt stiller krav om CE-mærkning, hvor der stilles specifikke krav til produktet, andre stiller krav om hvordan virksomheder skal forholde sig til miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed mv.

Da der kræves mere og mere af den enkelte virksomhed, og det kan være svært at navigere i alle kravene handler rådgivning om arbejdsmiljø og sikkerhed også om, at hjælpe virksomheder med at dokumentere hvordan de forskellige regelsæt bliver opfyldt. Mange opgaver kan løses og identificeres ved lave den rigtige risikovurdering. Risikovurderingen er et godt værktøj til at styre de forskellige aktiviteter eller løsninger, der kræves af forskellige regelsæt. Derfor er det en god idé, at risikovurderingen tager udgangspunkt i virksomheden og ikke alle de forskellige regelsæt. Herved kan overblikket bevares, og hullerne lukkes. Ved at gribe denne opgave rigtigt an kan de interne omkostninger minimeres, og i nogle tilfælde vil man også opnå et bedre resultat.

MS Safety kan helt konkret hjælpe med:

  • Rådgivning omkring CE-mærkning af maskiner og anlæg.
  • Gennemgang af dokumentation for at sikre at det indkøbte udstyr opfylder kravene.
  • Afklaring af hvorvidt en sammenbygning kræver CE-mærkning.
  • Tilrettelæggelse af virksomhedens APV (arbejdspladsvurdering)
  • Udarbejdelse af Eksplosionssikringsdokumenter og klassifikationsplaner (udvidet APV).
  • Rådgivning omkring CE-mærkning af udstyr til anvendelse i eksplosiv atmosfære
  • Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af sikkerhedsrapporter.