Velkommen til MS Safety

Om

MS Safety ApS

MS Safety er et selskab ejet og drevet af Michael Skovgaard Sørensen. Michael har 20 års erfaring inden for arbejdsmiljø og sikkerhed. Hans ekspertise har udviklet sig i retning af risikovurdering af maskiner og anlæg med fokus på arbejdstagernes sikkerhed i dagligdagen. Michael har set og prøvet rigtig meget gennem tiden. Han har erfaringer fra en lang række af industrier som ud over nedenstående også omfatter f.eks. fødevareindustrien, farmaceutisk industri og metalindustrien. Sikkerhed på maskiner og anlæg er tæt forbundet med arbejdsmiljøet på virksomheden. Et sikkert anlæg/maskine vil alt andet lige udmønte sig i en mindre omfattende arbejdspladsvurdering.

Michael er uddannet kemiingeniør fra Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum.

Velkommen til.

Cheminova A/S: 1998 – 2000
Kemiingeniør I miljø- og sikkerhedsfunktionen

 • Ansøgning om miljøgodkendelser mv.
 • Arbejdsmiljøorganisation
 • Uheldsanalyse
 • Strategisk arbejdsmiljø
 • Generelt arbejdet med arbejdsmiljø og sikkerhed

Cheminova A/S: 2000 – 2003
Daglig sikkerhedsleder

 • Seveso direktivet
 • Sikkerhedsrapport
 • Risikovurdering af procesanlæg
 • Arbejdspladsvurdering, APV
 • ISO 14001, miljøledelse

Rambøll Oil & Gas: 2003 – 2008
HSE&Q ingeniør

 • Kvalitative og kvantitative risikovurderinger af offshore platforme
 • Sikkert design af procesanlæg
 • HAZID, ALARP, HAZOP
 • Kvalitetsledelse, ISO 9001
 • Arbejdsmiljøledelse OHSAS 18001
 • Arbejdspladsvurdering, APV
 • Sikkerhed i forbindelse med installationsarbejde
 • Sikker job analyser
 • Zone klassificering jf. ATEX

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut: 2008 – 2012
Brandteknisk rådgiver

 • Brandteknisk vurdering af bygninger
 • Brandstrategi
 • Beredskabsplaner
 • ATEX
 • Sikkerhedsrapport / Seveso direktivet
 • Kvalitativ risikovurdering

Bowitek: 2012 – 2018
Specialist sikkerhed

 • CE-mærkning af maskiner
 • Maskindirektivet
 • Trykdirektivet
 • ATEX-direktiverne
 • Risikovurdering