Velkommen til MS Safety

Lovgivning

Lovgivningen spiller en aktiv rolle i hvordan man risikovurderer. Den danske lovgivning er baseret på direktiver og forordninger fra EU. 

Forordninger er et regelsæt, som skal implementeres direkte i medlemslandenes respektive lovgivninger. 

Med direktiverne forholder det sig lidt anderledes. Mange direktiver er minimumsdirektiver. Dvs. der er et krav til hvordan de som minimum skal implementeres, og derfor kan der være forskel EU-medlemslandene imellem. 

I MS Safety arbejdes primært inden for områderne dækket af:
  • Fødevareforordningen
  • Maskindirektivet
  • Atex-direktiverne
  • Trykdirektivet
  • Sevesodirektivet og
  • Rammedirektivet for arbejdsmiljø
Alle direktiverne er implementeret i den danske lovgivning i forskellige love og bekendtgørelser.