Velkommen til MS Safety

Rådgivning

Rådgivningen tager udgangspunkt i virksomheden og virksomhedens behov. Hvilke regelsæt er gældende, og hvem kan have interesse i det udførte arbejde.

Mange direktiver stiller krav om CE-mærkning. Det er fremstilleren, der påfører sit produkt med CE-mærket. Påfører man sit produkt med et CE-mærke betyder det, at man har gennemgået den CE-mærknings procedure, der er beskrevet i det pågældende direktiv f.eks. maskindirektivet.

MS Safety kan hjælpe med rådgivning omkring CE-mærkningsprocessen. Endvidere kan MS Safety være behjælpelig med gennemgang af dokumentation samt afklaring af hvorvidt en sammenbygning kræver CE-mærkning.  

Har du brug for hjælp vedr. tilrettelæggelse af virksomhedens APV (arbejdspladsvurdering) kan MS Safety også indgå i arbejdet med dette.  

Eksplosionssikring er et andet område hvor MS Safety tilbyder rådgivning. Fremstiller du udstyr til anvendelse i eksplosiv atmosfære eller har du en proces eller arbejdsrutine, der stiller krav om udvidet APV. MS Safety kan være behjælpelig med udarbejdelse af klassifikationsplaner, eksplosionssikringsdokument mv.